Instituti për Hulumtime Zhvillimore Riinvest

Raportet kërkimore

Analizë e të bërit biznes në Kosovë

Ndërmarrësia e grave

  • me: 09 Nov 2017

Pas raportit të parë për gratë në fuqinë punëtore, Instituti Riinvest ka bërë një hulumtim me 313 gra sipërmarrëse, në përpjekje për të vlerësuar bizneset në pronësi të grave në tërë...

Shkarko

Tjera

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: KFOS

Shkarko
  • me: 01 Nov 2017

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: KFOS

Shkarko
  • me: 01 Nov 2017

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: USAID ATRC

Shkarko
  • me: 06 Sep 2017

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: Instituti Riinvest

Shkarko
  • me: 19 May 2017

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: Bashkimi Evropian

Shkarko
  • me: 31 Oct 2016

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: Bashkimi Evropian

Shkarko
  • me: 13 Sep 2016

Ekipi Ynë