Instituti për Hulumtime Zhvillimore Riinvest

Raportet kërkimore

SKENARËT LIDHUR ME COVID-19 DHE RIMËKËMBJA SHËNDETËSORE E EKONOMIKE

  • me: 04 Jul 2020

Frenimi i përhapjes së Covid-19 për të zvogëluar viktimat në njerëz dhe në ekonomi dhe marrja e masave për rimëkëmbje të ekonomisë dhe aktiviteteve sociale mbeten preokupimi themelor në planin global dhe atë nacional në...

Shkarko

Tjera

publikuar nga: RIINVEST

financuar nga: Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur

Shkarko
  • me: 30 Jun 2020

publikuar nga: RIINVEST

financuar nga: Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur

Shkarko
  • me: 19 Jun 2020

publikuar nga: RIINVEST

financuar nga: Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar – USAID

Shkarko
  • me: 06 Jun 2020

publikuar nga: RIINVEST

financuar nga: Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur – KFOS dhe Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë – OSFA

Shkarko
  • me: 04 Jun 2020

publikuar nga: RIINVEST

financuar nga: Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur

Shkarko
  • me: 04 Jun 2020

publikuar nga: RIINVEST

financuar nga: Ambasada Norvegjeze & KCSF

Shkarko
  • me: 23 May 2019

Ekipi Ynë