Instituti për Hulumtime Zhvillimore Riinvest

Raportet kërkimore

Pagat e sektorit publik në Kosovë dhe implikimet e mundshme në stabilitetin makro-fiskal dhe kohezionin social

  • me: 04 Qer 2020

Qëllimi i këtij raporti të shkurtër është që të kontribuojë për një debat përmbajtjesor lidhur me politikën e pagave që servisohen nga buxheti shtetëror në një kontekst më të gjerë lidhur me...

Shkarko

Tjera

publikuar nga: RIINVEST

financuar nga: Ambasada Norvegjeze & KCSF

Shkarko
  • me: 23 Maj 2019

publikuar nga: RIINVEST

financuar nga: USAID

Shkarko
  • me: 07 Maj 2019

publikuar nga: RIINVEST

financuar nga: KFOS

Shkarko
  • me: 05 Shk 2019

publikuar nga: RIINVEST

financuar nga: USAID ATRC

Shkarko
  • me: 07 Dhj 2018

publikuar nga: USAID

financuar nga: USAID

Shkarko
  • me: 11 Maj 2018

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: USAID GIZ ATRC

Shkarko
  • me: 09 Nën 2017

Ekipi Ynë