Instituti për Hulumtime Zhvillimore Riinvest

Raportet kërkimore

pengesat dhe zbatimi i marrëveshjeve bilaterale

Potenciali tregtar Kosovë - Shqipëri

  • me: 04 Qer 2020

Ky studim ka për qëllim vlerësimin e potencialit tregtar mes Kosovës dhe Shqipërisë si dhe identifikimin e barrierave tregtare të cilat po e pamundësojnë shfrytëzimin e këtij potenciali. Për më tepër, për herë të...

Shkarko

Tjera

publikuar nga: RIINVEST

financuar nga: Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur

Shkarko
  • me: 04 Qer 2020

publikuar nga: RIINVEST

financuar nga: Ambasada Norvegjeze & KCSF

Shkarko
  • me: 23 Maj 2019

publikuar nga: RIINVEST

financuar nga: USAID

Shkarko
  • me: 07 Maj 2019

publikuar nga: RIINVEST

financuar nga: KFOS

Shkarko
  • me: 05 Shk 2019

publikuar nga: RIINVEST

financuar nga: USAID ATRC

Shkarko
  • me: 07 Dhj 2018

publikuar nga: USAID

financuar nga: USAID

Shkarko
  • me: 11 Maj 2018

Ekipi Ynë