Institute for Development Research Riinvest

Publications

Implikimet Ekonomike dhe Sociale të COVID-19: Kosova dhe Ballkani Perëndimor (ALB only)

  • on: 19 Jun 2020

Ky dokument është hartuar në kuadër të projektit ’Përmirësimi i politikave për të përballuar efektet negative të virusit COVID-19’ (Corona Virus Disease, 2019) të financuar nga Fondacioni i Kosovës për Shoqëri...

Download

Others

published by:RIINVEST

supported by: U.S. Agency for International Development

Download
  • on: 06 Jun 2020

published by:RIINVEST

supported by: the Kosovo Foundation for Open Society - KFOS, and Open Society Foundation for Albania - OSFA

Download
  • on: 04 Jun 2020

published by:RIINVEST

supported by: the Kosovo Foundation for Open Society - KFOS

Download
  • on: 04 Jun 2020

published by:RIINVEST

supported by:Norwegian Embassy & KCSF

Download
  • on: 23 May 2019

published by:RIINVEST

supported by:USAID

Download
  • on: 07 May 2019

published by:RIINVEST

supported by:KFOS

Download
  • on: 05 Feb 2019

Our Team