Institute for Development Research Riinvest

Publications

Çështjet që e frenojnë zhvillimin në Kosovë

Terapi (urgjente) për shëndetësinë

  • on: 01 Nov 2017

Download

Others

published by:Riinvest Institute

supported by:USAID ATRC

Download
  • on: 06 Sep 2017

published by:Riinvest Institute

supported by:Riinvest Institute

Download
  • on: 19 May 2017

published by:Riinvest Institute

supported by:European Union

Download
  • on: 31 Oct 2016

published by:Riinvest Institute

supported by:European Union

Download
  • on: 13 Sep 2016

published by:Riinvest Institute

supported by:European Union

Download
  • on: 22 Aug 2016

published by:Riinvest Institute

supported by:European Union

Download
  • on: 09 Jun 2016

Our Team