Institute for Development Research Riinvest

Publications

Indikatorët relevant ekonomik dhe të shëndetësisë publike gjatë COVID-19 në shtetet e Ballkanit Perëndimor

  • on: 19 Jun 2020

Kanalet fillestare makroekonomike të ndikuara nga COVID-19, shpërfaqen të jenë borxhi publik, sektori i turizmit, si dhe shpenzimet që do bëhen në blerjen e nevojshme të energjisë nga vendet tjera, megjithë tkurrjen buxhetore. Sheshimi i lakores...

Download

Download Report

published by:RIINVEST

supported by: the Kosovo Foundation for Open Society - KFOS

Download
  • on: 19 Jun 2020

published by:RIINVEST

supported by: the Kosovo Foundation for Open Society - KFOS

Download
  • on: 19 Jun 2020

published by:RIINVEST

supported by: U.S. Agency for International Development

Download
  • on: 06 Jun 2020

published by:RIINVEST

supported by: the Kosovo Foundation for Open Society - KFOS, and Open Society Foundation for Albania - OSFA

Download
  • on: 04 Jun 2020

published by:RIINVEST

supported by: the Kosovo Foundation for Open Society - KFOS

Download
  • on: 04 Jun 2020

published by:RIINVEST

supported by:Norwegian Embassy & KCSF

Download
  • on: 23 May 2019

Our Team