Institute for Development Research Riinvest

Research reports

Çështjet që e frenojnë zhvillimin në Kosovë

Përgjigje ndaj sfidave të rritjes ekonomike

  • on: 01 Nov 2017

Ky raport synon të përmirësojë informacionin lidhur me momentin aktual në trendët ekonomikë dhe t’i kontribuojë përmirësimit të mëtejmë të politikave me të cilat duhet t’u jepet përgjigje më të...

Download

Others

published by:Riinvest Institute

supported by:KFOS

Download
  • on: 01 Nov 2017

published by:Riinvest Institute

supported by:USAID ATRC

Download
  • on: 06 Sep 2017

published by:Riinvest Institute

supported by:Riinvest Institute

Download
  • on: 19 May 2017

published by:Riinvest Institute

supported by:European Union

Download
  • on: 31 Oct 2016

published by:Riinvest Institute

supported by:European Union

Download
  • on: 13 Sep 2016

published by:Riinvest Institute

supported by:European Union

Download
  • on: 22 Aug 2016

Our Team