Institute for Development Research Riinvest

Research reports

Vendimmarrja e grave në sektorin publik dhe privat në Kosovë- ALB only

Përfshirja e grave në të gjitha aspektet e jetës politike, ekonomike dhe shoqërore është e rëndësishme jo vetëm sepse gratë përfaqësojnë gjysmën e popullsisë së Kosovës, por edhe sepse arritja e pjesëmarrjes së balancuar të grave dhe burrave sipas ligjeve në fuqi është një tregues kyç i progresit drejt ndërtimit të një shoqërie demokratike e cila i respekton në mënyrë të barabartë të drejtat njerëzore. Përfaqësimi i barabartë i grave dhe burrave në vendimmarrjen politike, publike, dhe në sektorin privat ndikon pozitivisht në zhvillimin demokratik dhe socio-ekonomik të vendit.

Archive

A NEW MODEL FOR SUSTAINABLE ECONOMIC GROWTH: labour market dynamics: current and future challenges

Read more

DIGITAL CAPACITIES IN MANUFACTURING SECTOR IN KOSOVO

Read more

Through a gender lens: Who decides what in rural households in Kosovo?

Read more

Employment and Labour Market Analysis

Read more

PUBLIC PROCUREMENT BAROMETER (X-INDEX)

Read more

MUNICIPAL COMPETITIVENESS INDEX 2020

Read more

Gratë në tregun e punës (ALB only)

Read more

PUBLIC PROCUREMENT BAROMETER (X-INDEX)

Read more

PËRBALLJA ME COVID-19

Read more

The Municipal Competitiveness Index 2020

Read more

LIVING WITH COVID-19: THREE PILLARS OF RECOVERY

Read more

SCENARIOS CONNECTED WITH COVID-19 AND HEALTH AND ECONOMIC REVIEW (ALB only)

Read more

Emergency Fiscal Package

Read more

Download Report

Our Team