Institute for Development Research Riinvest

Policy Briefs

Shkurtimisht për: Burimet Ujore në Kosovë (ALB only)

  • on: 21 Feb 2023

Duke parë sfidat që Kosova ka në kontekstin e Burimeve Ujore, në kuadër të aktiviteteve të rregullta avokuese, Instituti Riinvest përmes platformës Green Action Space në fund të muajit Janar ka organizuar një diskutim në panel ku...

Download

Others

Our Team