Institute for Development Research Riinvest

News

Thirrje për aplikim

SI TË FITONI MBËSHTETJE PËR PROJEKTE KËRKIMORE NGA HORIZON EUROPE?- ALB only

Instituti Riinvest si pjesë e një Konsorciumi prej 10 institucioneve kërkimore evropiane - të udhëhequr nga Qendra për Inovacione Sociale (ZSI ,Vjenë- Austri) - dhe organizatave rajonale, po implementon projektin e financuar nga Horizon Europe - Policy Answers. Ky projekt katër vjeçar ka për qëllim që të zhvilloj kapacitetet në vendet e Ballkanit Perëndimor për të zhvilluar kërkimet dhe inovacionet, veçmas në fushën e Agjendës së Gjelbër, Digjitalizimit dhe Shoqërisë së shëndoshë si dhe të kontribuojë drejt integrimit të këtyre vendeve në Hapësirën Kërkimore Evropiane (ERA), ku Horizon Europe ka një rëndësi esenciale.

Në kuadër të programit të aprovuar për ndërtimin e kapaciteteve në shumë fusha, një nga aktivitetet më të rëndësishme është trajnimi i rreth 50 punonjësve kërkimor për përgatitjen e projekt-propozimeve për aplikim në Horizon Europe – burimin më domethënës të financimit të projekteve kërkimore.

Ftojmë gjithë të interesuarit që të aplikojnë për këtë trajnim. Informatat më të hollësishme i gjeni në linkun: https://bit.ly/3T0AfzN

Archive

Green Talk: Decarbonization and the Carbon Tax

Read more

Riinvest Institute’s Conference: Towards advancing R&I environment and its contribution

Read more

RIINVEST INSTITUTE EMPOWERS PROJECTS FOR THE IMPLEMENTATION OF THE GREEN AGENDA FOR THE WESTERN BALKANS

Read more

Commending the success of Policy Answers training: Participants showcase innovative project proposals

Read more

RIINVEST PROVIDING INPUTS FOR NATIONAL RESEARCH PROGRAMME IN KOSOVO

Read more

Preparation of applications and implementing projects in Horizon Europe

Read more

Thirrje për Aplikim: Shkolla e Gjelbër- ALB only

Read more

RIINVEST INSTITUTE APPROVES THE STRATEGIC PLAN 2022-2027

Read more

Download Report

Our Team