Institute for Development Research Riinvest

Research reports

Implikimet Ekonomike dhe Sociale të COVID-19: Kosova dhe Ballkani Perëndimor (ALB only)

Ky dokument është hartuar në kuadër të projektit ’Përmirësimi i politikave për të përballuar efektet negative të virusit COVID-19’ (Corona Virus Disease, 2019) të financuar nga Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur (KFOS), dhe mbulon temën e parë të projektit “Implikimet ekonomike dhe sociale të COVID-19: Kosova dhe Ballkani Perëndimor’. Dokumenti synon përmirësimin e politikave për të përballuar efektet negative të situatës ekonomike që COVID-19 ka krijuar në shtetet e Ballkanit Perëndimor (BP), për të ngritur vetëdijen mbi nevojën e qasjes me frytdhënëse e me prioritete për evitimin e pasojave të mëtutjeshme ekonomike, dhe përmirësimin e informacionit tek institucionet, mediat, opinioni dhe akterët tjerë të interesuar.

Archive

A NEW MODEL FOR SUSTAINABLE ECONOMIC GROWTH: labour market dynamics: current and future challenges

Read more

Vendimmarrja e grave në sektorin publik dhe privat në Kosovë- ALB only

Read more

DIGITAL CAPACITIES IN MANUFACTURING SECTOR IN KOSOVO

Read more

Through a gender lens: Who decides what in rural households in Kosovo?

Read more

Employment and Labour Market Analysis

Read more

PUBLIC PROCUREMENT BAROMETER (X-INDEX)

Read more

MUNICIPAL COMPETITIVENESS INDEX 2020

Read more

Gratë në tregun e punës (ALB only)

Read more

PUBLIC PROCUREMENT BAROMETER (X-INDEX)

Read more

PËRBALLJA ME COVID-19

Read more

The Municipal Competitiveness Index 2020

Read more

LIVING WITH COVID-19: THREE PILLARS OF RECOVERY

Read more

SCENARIOS CONNECTED WITH COVID-19 AND HEALTH AND ECONOMIC REVIEW (ALB only)

Read more

Download Report

Our Team