Institute for Development Research Riinvest

Infographics

Women's decision-making in the private and public sector in Kosovo

The infographic was created within the project: "Women's decision-making in the private and public sector in Kosovo" - supported by the Government of Kosovo, Agency for Gender Equality.

Archive

Qendrat e kujdesit për fëmijë në Kosovë (ALB only)

Read more

Gratë si ndërmarrëse (ALB only)

Read more

Gratë si ndërmarrëse (ALB only)

Read more

Barometri i prokurimit publik (x-index) (ALB only)

Read more

Numri i infektimeve në raport me numrin e përgjithshëm të popullsisë në vendet e Ballkanit Perëndimor (ALB only)

Read more

Indikatorët relevant ekonomik dhe të shëndetësisë publike gjatë COVID-19 në shtetet e Ballkanit Perëndimor (ALB only)

Read more

Pakoja emergjente në vendet e Ballkanit Perëndimor (ALB only)

Read more

Download Report

Our Team