Institute for Development Research Riinvest

Infographics

Pjesëmarrja e fëmijeve në edukimin e hershëm

Qendrat e kujdesit për fëmijë në Kosovë (ALB only)

Archive

Qendrat e kujdesit për fëmijë në Kosovë (ALB only)

Read more

Gratë si ndërmarrëse (ALB only)

Read more

Gratë si ndërmarrëse (ALB only)

Read more

Barometri i prokurimit publik (x-index) (ALB only)

Read more

Numri i infektimeve në raport me numrin e përgjithshëm të popullsisë në vendet e Ballkanit Perëndimor (ALB only)

Read more

Indikatorët relevant ekonomik dhe të shëndetësisë publike gjatë COVID-19 në shtetet e Ballkanit Perëndimor (ALB only)

Read more

Pakoja emergjente në vendet e Ballkanit Perëndimor (ALB only)

Read more

Download Report

Our Team