Instituti për Hulumtime Zhvillimore Riinvest

Publikimet

Analize e kushteve te punes per grate ne Kosove

Grate ne Tregun e Punes

Në përpjekje specifike për të analizuar tregun e punës për gratë që janë të punësuara, Riinvest ka realizuar një anketë me gratë e punësuara anembanë Kosovës, rezultatet e të cilave janë paraqitur dhe...

Shkarko

Shkarko Raportin

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: USAID ATRC

Shkarko

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: Instituti Riinvest

Shkarko

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: Bashkimi Evropian

Shkarko

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: Bashkimi Evropian

Shkarko

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: Bashkimi Evropian

Shkarko

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: Bashkimi Evropian

Shkarko

Ekipi Ynë