Instituti për Hulumtime Zhvillimore Riinvest

Publikimi i Fundit

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: Bashkimi Evropian

Shkarko

Sa është e hapur qeveria e Kosovës?

Media

Punet e medha te Qeverise ne 1 minute: "Privatizimi i PTK-se"

Më shumë

Shkarko Raportin

Ekipi Ynë