Institute for Development Research Riinvest

Publications

Implikimet Ekonomike dhe Sociale të COVID-19: Kosova dhe Ballkani Perëndimor

Ky dokument është hartuar në kuadër të projektit ’Përmirësimi i politikave për të përballuar efektet negative të virusit COVID-19’ (Corona Virus Disease, 2019) të financuar nga Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur (KFOS), dhe mbulon temën e parë të projektit “Implikimet ekonomike dhe sociale të COVID-19: Kosova dhe Ballkani Perëndimor’. Dokumenti synon përmirësimin e politikave për të përballuar efektet negative të situatës ekonomike që COVID-19 ka krijuar në shtetet e Ballkanit Perëndimor (BP), për të ngritur vetëdijen mbi nevojën e qasjes me frytdhënëse e me prioritete për evitimin e pasojave të mëtutjeshme ekonomike, dhe përmirësimin e informacionit tek institucionet, mediat, opinioni dhe akterët tjerë të interesuar.

Archive

The Municipal Competitiveness Index 2020

Read more

LIVING WITH COVID-19: THREE PILLARS OF RECOVERY

Read more

SCENARIOS CONNECTED WITH COVID-19 AND HEALTH AND ECONOMIC REVIEW

Read more

Emergency package in the Western Balkans

Read more

Emergency Fiscal Package

Read more

Indikatorët relevant ekonomik dhe të shëndetësisë publike gjatë COVID-19 në shtetet e Ballkanit Perëndimor

Read more

Numri i infektimeve në raport me numrin e përgjithshëm të popullsisë në vendet e Ballkanit Perëndimor

Read more

PUBLIC PROCUREMENT BAROMETER (X-INDEX)

Read more

Kosovo – Albania Trade Potential

Read more

Public-sector wages in Kosovo and likely implications on the macro-fiscal stability and social cohesion

Read more

Supply side of corruption: from a business perspective

Read more

Municipal Competitiveness Index (2019)

Read more

Kosovo's Public Debt Management

Read more

Download Report

Our Team