Institute for Development Research Riinvest

Publications

Indikatorët relevant ekonomik dhe të shëndetësisë publike gjatë COVID-19 në shtetet e Ballkanit Perëndimor

Kanalet fillestare makroekonomike të ndikuara nga COVID-19, shpërfaqen të jenë borxhi publik, sektori i turizmit, si dhe shpenzimet që do bëhen në blerjen e nevojshme të energjisë nga vendet tjera, megjithë tkurrjen buxhetore. Sheshimi i lakores përmes kufizimeve të ashpra të aktiviteteve ekonomike ka ardhur si pasojë e nivelit të ultë të investimeve në sektorin e shëndetësisë në të kaluarën në shtetet e Ballkanit Perëndimor.

Archive

The Municipal Competitiveness Index 2020

Read more

LIVING WITH COVID-19: THREE PILLARS OF RECOVERY

Read more

SCENARIOS CONNECTED WITH COVID-19 AND HEALTH AND ECONOMIC REVIEW

Read more

Emergency package in the Western Balkans

Read more

Emergency Fiscal Package

Read more

Implikimet Ekonomike dhe Sociale të COVID-19: Kosova dhe Ballkani Perëndimor

Read more

Numri i infektimeve në raport me numrin e përgjithshëm të popullsisë në vendet e Ballkanit Perëndimor

Read more

PUBLIC PROCUREMENT BAROMETER (X-INDEX)

Read more

Kosovo – Albania Trade Potential

Read more

Public-sector wages in Kosovo and likely implications on the macro-fiscal stability and social cohesion

Read more

Supply side of corruption: from a business perspective

Read more

Municipal Competitiveness Index (2019)

Read more

Kosovo's Public Debt Management

Read more

Download Report

Our Team