Instituti për Hulumtime Zhvillimore Riinvest

Publikimet

Indeksi i Konkurrueshmërisë së Komunave 2020

Indeksi i Konkurrueshmërisë së Komunave (IKKI) është një indeks i përbërë i krijuar për të matur performancën e qeverisë lokale drejt krijimit të një mjedisi të shëndoshë afarist. IKK mundëson që të kuptojmë barrierat në afarizëm të identifikuara nga kompanitë e komunave përkatëse. Përdorimi përfundimtar i IKK-së është të informojë politikë- bërësit për mundësitë që ata kanë për të përmirësuar produktivitetin dhe performancën e sektorit privat duke reduktuar pengesat, duke eliminuar procedurat e tepërta administrative, duke krijuar një ambient të drejtë ligjor dhe duke ofruar kushte të nevojshme infrastrukturore. Gurthemeli i kësaj metodologjie është mbledhja e të dhënave primare përmes anketimit të pronarëve të bizneseve dhe ndërmarrësve. Ky është viti i gjashtë që USAID në Kosovë mbështet zbatimin e këtij studimi me qëllim të udhëzimit të reformave dhe të politikave të bazuara në dëshmi.

Arkiv

BASHKËJETESA ME COVID-19: TRI SHTYLLA TË RIMËKËMBJES

Më shumë

SKENARËT LIDHUR ME COVID-19 DHE RIMËKËMBJA SHËNDETËSORE E EKONOMIKE

Më shumë

Pakoja emergjente në vendet e Ballkanit Perëndimor

Më shumë

Pakoja Fiskale Emergjente

Më shumë

Implikimet Ekonomike dhe Sociale të COVID-19: Kosova dhe Ballkani Perëndimor

Më shumë

Indikatorët relevant ekonomik dhe të shëndetësisë publike gjatë COVID-19 në shtetet e Ballkanit Perëndimor

Më shumë

Numri i infektimeve në raport me numrin e përgjithshëm të popullsisë në vendet e Ballkanit Perëndimor

Më shumë

BAROMETRI I PROKURIMIT PUBLIK (X-INDEX)

Më shumë

Potenciali tregtar Kosovë - Shqipëri

Më shumë

Pagat e sektorit publik në Kosovë dhe implikimet e mundshme në stabilitetin makro-fiskal dhe kohezionin social

Më shumë

Korrupsioni nga ana e ofertës: Perspektiva e bizneseve

Më shumë

Indeksi i Konkurrueshmërisë së Komunave (2019)

Më shumë

Menaxhimi i borxhit publik në Kosovë

Më shumë

Shkarko Raportin

Ekipi Ynë