Instituti për Hulumtime Zhvillimore Riinvest

Publikimet

SKENARËT LIDHUR ME COVID-19 DHE RIMËKËMBJA SHËNDETËSORE E EKONOMIKE

Frenimi i përhapjes së Covid-19 për të zvogëluar viktimat në njerëz dhe në ekonomi dhe marrja e masave për rimëkëmbje të ekonomisë dhe aktiviteteve sociale mbeten preokupimi themelor në planin global dhe atë nacional në secilin vend. Edhe pas më shumë se tre muaj ballafaqimi me këtë situatë ende ka një pasiguri lidhur me trendët e mëtejmë edhe sa u përket infektimeve e dhe të përballjes me pasojat në ekonomi dhe më gjerë në shoqëri.

Arkiv

Indeksi i Konkurrueshmërisë së Komunave 2020

Më shumë

BASHKËJETESA ME COVID-19: TRI SHTYLLA TË RIMËKËMBJES

Më shumë

Pakoja emergjente në vendet e Ballkanit Perëndimor

Më shumë

Pakoja Fiskale Emergjente

Më shumë

Implikimet Ekonomike dhe Sociale të COVID-19: Kosova dhe Ballkani Perëndimor

Më shumë

Indikatorët relevant ekonomik dhe të shëndetësisë publike gjatë COVID-19 në shtetet e Ballkanit Perëndimor

Më shumë

Numri i infektimeve në raport me numrin e përgjithshëm të popullsisë në vendet e Ballkanit Perëndimor

Më shumë

BAROMETRI I PROKURIMIT PUBLIK (X-INDEX)

Më shumë

Potenciali tregtar Kosovë - Shqipëri

Më shumë

Pagat e sektorit publik në Kosovë dhe implikimet e mundshme në stabilitetin makro-fiskal dhe kohezionin social

Më shumë

Korrupsioni nga ana e ofertës: Perspektiva e bizneseve

Më shumë

Indeksi i Konkurrueshmërisë së Komunave (2019)

Më shumë

Menaxhimi i borxhit publik në Kosovë

Më shumë

Shkarko Raportin

Ekipi Ynë