Instituti për Hulumtime Zhvillimore Riinvest

Publikimet

Implikimet dhe sfidat e zbatimit

Pakoja Fiskale Emergjente

Kufizimi i lëvizjes për qytetarët dhe pezullimi i aktivitetit biznesor në shumë sektorë shkaktoi rënie të ndjeshme të aktivitetit ekonomik në vend. Mund të themi që tashmë ka një konsensus të gjerë mes ekonomistëve sa i përket faktit që goditja (ang. shock) ekonomike nga pandemia është unike dhe si e tillë mund të jetë me pasoja të papara që nga koha e krizës së madhe ekonomike apo siç njihet Depresioni i Madh i viteve të 30-ta.

Arkiv

Indeksi i Konkurrueshmërisë së Komunave 2020

Më shumë

BASHKËJETESA ME COVID-19: TRI SHTYLLA TË RIMËKËMBJES

Më shumë

SKENARËT LIDHUR ME COVID-19 DHE RIMËKËMBJA SHËNDETËSORE E EKONOMIKE

Më shumë

Pakoja emergjente në vendet e Ballkanit Perëndimor

Më shumë

Implikimet Ekonomike dhe Sociale të COVID-19: Kosova dhe Ballkani Perëndimor

Më shumë

Indikatorët relevant ekonomik dhe të shëndetësisë publike gjatë COVID-19 në shtetet e Ballkanit Perëndimor

Më shumë

Numri i infektimeve në raport me numrin e përgjithshëm të popullsisë në vendet e Ballkanit Perëndimor

Më shumë

BAROMETRI I PROKURIMIT PUBLIK (X-INDEX)

Më shumë

Potenciali tregtar Kosovë - Shqipëri

Më shumë

Pagat e sektorit publik në Kosovë dhe implikimet e mundshme në stabilitetin makro-fiskal dhe kohezionin social

Më shumë

Korrupsioni nga ana e ofertës: Perspektiva e bizneseve

Më shumë

Indeksi i Konkurrueshmërisë së Komunave (2019)

Më shumë

Menaxhimi i borxhit publik në Kosovë

Më shumë

Shkarko Raportin

Ekipi Ynë