Instituti për Hulumtime Zhvillimore Riinvest

Publikimet

Indikatorët relevant ekonomik dhe të shëndetësisë publike gjatë COVID-19 në shtetet e Ballkanit Perëndimor

Kanalet fillestare makroekonomike të ndikuara nga COVID-19, shpërfaqen të jenë borxhi publik, sektori i turizmit, si dhe shpenzimet që do bëhen në blerjen e nevojshme të energjisë nga vendet tjera, megjithë tkurrjen buxhetore. Sheshimi i lakores përmes kufizimeve të ashpra të aktiviteteve ekonomike ka ardhur si pasojë e nivelit të ultë të investimeve në sektorin e shëndetësisë në të kaluarën në shtetet e Ballkanit Perëndimor.

Arkiv

Indeksi i Konkurrueshmërisë së Komunave 2020

Më shumë

BASHKËJETESA ME COVID-19: TRI SHTYLLA TË RIMËKËMBJES

Më shumë

SKENARËT LIDHUR ME COVID-19 DHE RIMËKËMBJA SHËNDETËSORE E EKONOMIKE

Më shumë

Pakoja emergjente në vendet e Ballkanit Perëndimor

Më shumë

Pakoja Fiskale Emergjente

Më shumë

Implikimet Ekonomike dhe Sociale të COVID-19: Kosova dhe Ballkani Perëndimor

Më shumë

Numri i infektimeve në raport me numrin e përgjithshëm të popullsisë në vendet e Ballkanit Perëndimor

Më shumë

BAROMETRI I PROKURIMIT PUBLIK (X-INDEX)

Më shumë

Potenciali tregtar Kosovë - Shqipëri

Më shumë

Pagat e sektorit publik në Kosovë dhe implikimet e mundshme në stabilitetin makro-fiskal dhe kohezionin social

Më shumë

Korrupsioni nga ana e ofertës: Perspektiva e bizneseve

Më shumë

Indeksi i Konkurrueshmërisë së Komunave (2019)

Më shumë

Menaxhimi i borxhit publik në Kosovë

Më shumë

Shkarko Raportin

Ekipi Ynë