Instituti për Hulumtime Zhvillimore Riinvest

Partnerët thonë

Menaxher Vendi

Jan-Peter Olters

Riinvest-i është një Institut i domosdoshëm hulumtimi, një ‘think-tank’ në kuptimin më të mirë të fjalës.

Arkiv

Luan Shllaku

Më shumë

Markus Baechler

Më shumë

John D. Sullivan

Më shumë

James Hope

Më shumë

Shkarko Raportin

Ekipi Ynë