Instituti për Hulumtime Zhvillimore Riinvest

Partnerët thonë

Menaxher Vendi

Jan-Peter Olters

Riinvest-i është një Institut i domosdoshëm hulumtimi, një ‘think-tank’ në kuptimin më të mirë të fjalës.

Arkiv

Besa Luzha

Më shumë

Luan Shllaku

Më shumë

Markus Baechler

Më shumë

John D. Sullivan

Më shumë

James Hope

Më shumë

Shkarko Raportin

Ekipi Ynë